Ayetel Kürsi Anlamı ve Fazileti Duası

Ayetel Kursi; Kur'anı Kerim'de Bakara süresinin 255. Ayetine, Ayetel kursi denir. Ayetin sonunda geçen kursi kelimesinden dolayı bu ismi almıştır. Ayetel Kursi'nin Kur'anı Kerim' çok ayrı bir yeri vardır. Peygamber Efendimiz (sav) fazileti hakkında hadisler zikredilmiştir. Bu Ayette Allah'ın yüceliğini, sıfatlarını, Dünya'da olan bütün olayların kendi iradesi doğrultusunda vuku bulduğunu, Allah'ın izni ve isteği olmadan hiç kimsenin şefaat edemeyeceğini, bildirmektedir. Peygamber Efendimiz (sav) üzüntü ve keder anında bu süreyi okuduktan sonra kişinin rahatlık ve Huzur bulacağı rivayet edilmiştir.

Ayet-el Kursi Türkçe Anlamı 

Râhman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla

O’ndan başka ilah olmayan Allah, hay ve kayyumdur (ezel ve ebedidir). O’nu uyuklama ve uyku tutmaz. Göklerde ve yerlerde olan şeyler O’nundur. İzni olmaksızın O’nun yanında şefaat eden yoktur. Halkın önünde ve arkasında olanı (istikbal ve maziyi) bilir. İnsanlar O’nun ilminden, O’nun isteğinden başkasını ihata edemezler. Kürsisi semaları ve yeri içine alır. Onların hıfzı O’nu (Cenab-ı Ecelli Ala’yı) yormaz. O, pek yüksek ve büyüktür.

Ayet-el Kursi’nin Faziletleri

Peygamber Efendimiz (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu;

“İlim sana olsun ey Eba Münzir, Canım Kabza-i Kudretinde olan Allah’a yemin ederim ki, muhakkak Ayet-el Kûrsi’nin bir dili ve ikide dudağı vardır ki, Arş’ın direğinin yanında Melik-i (Müteâl olan Allah’u Teâlâ Hazretlerini) takdis eder (O’na Tazimde bulunur.)”

“Her kim, her farz namazın arkasından Ayet-el Kûrsi’yi okursa, Cennete girmekten onu ancak Ölüm men eder.Her kim onu yatacağı zaman okursa, Allah’u Teâlâ ona kendi evi, komşusunun evi ve etraftaki evler hakkında güvence verir.”

“Bakara Sûresinde bir Ayet vardır ki Kur’ân Ayetlerinin Efendisidir. Şeytan olan herhangi bir evde okunursa (şeytan) o evden çıkar. (O Ayet) Ayet-el Kûrsi’dir.”

“Her kim farz namazın arkasında Ayet-el Kûrsi’yi okursa, diğer namaza kadar Allah  zimmetinde olur.”

“Her kim Ayet-el Kûrsi’yi ve Bakara Sûresinin sonunu sıkıntılı(kederli) anında okursa ALLAH  ona yardım eder”

“Sen Ayet-el Kûrsi’den neredesin? O herhangi bir Yemek veya katık üzerine okunursa mutlaka Allah o yemek ve katığın bereketini çoğaltır.”

“Bu ayetin içinde İsm-i Âzam (Allah’ın en yüce ismi) bulunmaktadır.”

“Ayetül Kürsi, Kuran’ın dörtte biri (1/4)dir.

“Her şeyin bir zirvesi vardır. Kuran’ın en yüksek noktası da Bakara Suresidir. Onun içinde bir ayet vardır ki, o da Ayet’el Kürsi’dir. Şeytan, Bakara Suresinin okunduğunu duyduğu evden çıkar gider.”

“Her kim farz namazının peşinden Ayet’el Kürsi’yi okursa, onun cennete girmesine ölümden başka bir engeli yoktur; Ölünce cennete girer.” 

“Her kim farz namazın peşinden Ayete’l-Kürsi’yi okursa, o kimsenin ruhunu bizzat Azamet ve ikram sahibi Allah alır. Onu (bu sureyi her namazın arkasından) okumaya ancak sıddık veya abid devam eder.”

“Bir mümin beş vakit namazın arkasından Ayete’l-Kürsi’yi okursa, Allah’u Teala harp meydanında şehit olan Nebilerin canını aldığı gibi, bu müminin canını da kendi kudret eliyle alacaktır.”

“Kuran’ın zirvesi Bakara Suresidir. Ondaki her ayetle birlikte seksen melek inmiştir. Ayete’l-Kürsi Arş’ın altından çıkarılmış ve Bakara suresine eklenmiştir.”

“İnsanların efendisi Adem’dir, Arapların efendisi Muhammed’dir. İranlıların efendisi Selman’dır. Habeşlilerin efendisi Bilal’dir. Dağların efendisi Tur-i Sina’dır. Ağaçların efendisi sidr ağacıdır. Ayların efendisi Muharrem’dir. Günlerin efendisi Cuma’dır. Sözlerin efendisi Kuran’dır. Kuran’nın efendisi Bakara suresidir. Bakara Suresinin efendisi Ayete’l-Kürsi’dir. Dikkat edin onda beş kelime vardır ki her kelimede elli Bereket vardır.”

“Her kim Ayete’l-Kürsi’yi yatağına yatarken okursa, Allah o kimseyi, komşusunu, komuşusunun komşusunu ve etrafındaki evleri (her türlü afetlerdenMuhafaza altına alır.”

“Yatağına geldiğin vakit Ayete’l-Kürsi’yi oku. Muhakkak ki Allah’u Teala Sana iki melek vekil kılar. Sabaha kadar seni şeytanların şerrinden muhafaza eder.”

“Bakara suresinde bir ayet vardır ki, Kuran ayetlerinin efendisidir. Şeytan olan herhangi bir evde (bu ayet) okunursa(şeytan) o evden çıkar. (O ayet) Ayete’l-Kürsi’dir.”

Ayet-el Kursiye İlişkin Rivayetler

-Yatmadan okuyana ALLAH’u Teâlâ tarafından bir koruma verilir, sabaha kadar hiçbir şeytan yaklaşamaz.

-Ayet-el Kûrsi’yi okuyan kimse yedi kalenin içine girmiş gibi muhafaza edilir. Ayet-el Kûrsi, Kur’ân-ı Kerimin dörtte biridir.

-Seleme İbni Kays (Radıyallâhu anh) “ALLAH’u Teâlâ, ne Tevratta, ne İncil’de, nede Zebur’da Ayet’el Kûrsi’den daha büyük bir Ayet indirmedi.”

-Herhangi bir muradın hasıl olması için Ayet-el Kûrsi 313 kere okunduğunda, dünya ve Ahiret hakkındaki o istek Allah’ın  izniyle hasıl olur(ne bir eksik ve ne bir fazla okunmamalıdır bu sayıların adedi çok önemlidir).

-Cin musallat olan çocuğa 18 kere Ayet-el Kûrsi okunursa Allah’ın izni ile şifa bulur.

-Devamlı okunursa unutkanlığı giderdiğini Hz Ali (Radıyallâhu anh) tarafından buyurmuştur.

-Evden çıkarken okuyan her işinde muvaffak olur ve hayırlı işleri başarır.

-Evine gelince okursan iki Ayet-el Kûrsi arasındaki işlerin hayırlı olur ve fakirliğin önlenir.

-Bir kimse evinden çıkarken Ayet-el Kûrsi’yi okursa, Hakk Teâlâ yetmiş Meleğe emreder, o kimse evine gelinceye kadar ona Dua ile istiğfar ederler.

Hz. Ömer(Radıyallâhu anh) “Bir kimse sabahleyin yatağından kalktığında, Ayete’l-Kürsi’yi birer defa okursa, her okuşunda önüne, arkasına, sağına, soluna, altına, üstüne, içine ve sekinci ile de kendini halka içine alırsa, o gün okuyan kişiye, hiçbir (şeytan, cin ve kötü insan) zarar veremez. Evinin önünde kıyamet kopsa, haberi olmaz. Maddi ve manevi ne kadar kuvvete sahip olduğunu kendisi müşahede edecektir.”

Yazar: www.duasi.org ibrahim

Ayetel Kürsi Anlamı ve Fazileti Hakkında Yorumlar

Yorum Yapılmamış

Bu Konuya Yorum Yapabilmek İçin, Üye Olmalı yada Üye Girişi Yapmalısınız.

Sitemap - Kullanım Şartları